74 places
distribuides en
9 habitacions

Habitació 1
22 places
+ 2 suplements

Habitació 2
10 places
+ 2 suplements

Habitació 3
2 places Bany inclós
Annex 4 places

Habitació 4
12 places
+ 1 suplement

Habitació 5
10 places
+1 sup. Bany inclós

Habitació 6
2 llits
+ 1 suplement

Habitació 7
2 llits
+ 1 suplement

Habitació 8
6 places
+1 suplement

Habitació 9
4 places
Bany inclós

casaHabitació 1Habitació 2Habitació 3Habitació 4Habitació 5Habitació 6Habitació 7Habitació 8Habitació 9


ROQUES D'EN BENET, 2 · 43596 HORTA DE SANT JOAN · CATALUNYA (Spain) Tels: 977 435 360 · 670 408 208 · Mail:info@elsolivers.com